»

TENYÉSZTÉSI STRATÉGIÁNK

A TETRA tojóhibrid tenyésztés mintegy 45 éves múltra tekint vissza. A szakmai tudással és előrelátó piaci gondolkodással megalapozott genetikai program, valamint a több évtizedes fejlesztési munka eredményeként hibridjeink a világ bármely éghajlati és tartástechnológiai körülményei között kiválóan teljesítenek. Folyamatosan bővülő fajtakínálatunk szinte minden termelési igény kielégítésére alkalmas.

Tojóhibrid tenyésztésünk központja Magyarországon (Bábolna, Uraiújfalu), Európa szívében, nagyszülőpár integrációink pedig 4 kontinensen vannak jelen.

Nagy kapacitású pedigré és utódteszt telepeinken végzett precíz adatgyűjtési munka elengedhetetlen a szelekciós döntésekhez, a mintegy 23.000 pedigré madár termelési, tojásminőség-vizsgálati adatainak gyűjtése, feldolgozása a legmodernebb eszközökkel történik. Saját igényeink szerint kialakított genetikai rendszerünkkel több generáció és tucatnyi értékmérő tulajdonság gyors és hatékony értékelése, a tenyésztés számára legértékesebb egyedek kiválasztása válik lehetővé. Célunk egyszerre az uniformitás megőrzése a termelésben, a beltenyésztés elkerülése, ugyanakkor a genetikai előrehaladásra lehetőséget adó diverzitás, változatosság fenntartása. Ezek nehezen összeegyeztethető célok, érdekükben jelenleg nagy hangsúlyt fektetünk a genetikai markerek használatára, hogy szelektíven tudjuk kontrollálni igény szerint az egyes genetikai területeket attól függően, hogy ott éppen az egyöntetűség vagy változatosság lenne a kívánatos.

 

A hagyományos teljesítményvizsgálatok, tesztek információtartalma mai napig elengedhetetlen és nélkülözhetetlen, azonban mellette a markerek vizsgálati költségei, lehetőségei rohamosan javulnak és napjainkban már ténylegesen hatékonyan kiegészíthetik a klasszikus eljárásokat.

A következetes genetikai előrehaladást a partner intézményekkel folytatott közös kutatás-fejlesztési programok biztosítják. A Kaposvári Egyetemmel (www.ke.hu) és a Gödöllői Haszonállat Génmegőrzési Központtal (www.genmegorzes.hu) közösen végzett vizsgálatok azt a célt szolgálják, hogy az állományaikkal szemben támasztott magas elvárásoknak sikeresen meg tudjanak felelni.

Fejlesztéseink garantálják tojóhibrideink tojásaink magas számát, kiváló minőségét elnyújtott tojástermelés esetén is, nagyfokú technológiai és éghajlati tűrőképességét, kimagasló életképességét. Alternatív fajtáink versenyképességére is külön figyelmet fordítunk, CT alapú szelekcióval, húsminőség vizsgálatokkal, a gazdaságossági mutatók javításával. Reményeink szerint eme törekvéseink biztosítják a jövőben is a TETRA hibridek versenyképességét és népszerűségének növekedését világszerte.

 

»

GINOP-2.3.4-15 (2017-2020)

 

A projekt címe:

Klimatikus változásokhoz adaptált növénytermesztési és állattenyésztési technológiák fejlesztése a fenntartható mezőgazdaság és a minőségi élelmiszer-előállítás megvalósítása érdekében, intenzív termelési környezetben

 
 
 
 

A projekt leírása:

A projekt megvalósítása során a változó klimatikus viszonyok hatásait toleráló baromfi hibridek (2) nemesítését, elterjesztését, és ezek igényeihez adaptált tartási és takarmányozási technológiák kifejlesztését tervezzük

 

A projekt azonosító száma:

GINOP-2.3.4-15-2016-00005

 

Kedvezményezett/konzorciumvezető:

Kaposvári Egyetem

 

Konzorciumi tagok:

Dalmandi Mezőgazdasági Zrt.

 

Bábolna TETRA Baromfitenyésztő és Forgalmazó Kft.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2020. december 31.

 

Szerződött támogatás összege, %-a – „konzorcium”:

4.109.192.328 Ft, a projekt összköltségének a 69,47 %-a

 

Szerződött támogatás összege, %-a - TETRA:

    647.347.630 Ft, az elszámolható tagi összköltség 50 %-a, a projektösszköltség 10,94 %-a

 
»

TETRA SZAKIRODALMAK, KONFERENCIANYAGOK

A TETRA kutatás-fejlesztési programjában megjelent fontosabb szakirodalmak, konferenciaanyagok

 •  G Milisits, E Szentirmai, T Donkó, Z Budai, J Ujvári, S Áprily, G Bajzik, Z Sütő (2015): Effect of starting body fat content and genotype of laying hens on the changes in their live weight, body fat content, egg production and egg composition during the first egg-laying period BRITISH POULTRY SCIENCE 56:(6) pp. 666-672. 

 

 • Milisits Gábor, Donkó Tamás, Szentirmai Eszter, Áprily Szilvia, Budai Zoltán, Ujvári Lajosné, Bajzik Gábor, Sütő Zoltán (2015): Különböző genotípusú tojóhibridek élősúlyának, testzsírtartalmának, tojástermelésének és tojásösszetételének változása az első tojástermelési periódus alatt ÁLLATTENYÉSZTÉS ÉS TAKARMÁNYOZÁS 64:(2) pp. 101-111

 

 • Milisits Gábor, Dalle Zotte Antonella, Cullere Marco, Donkó Tamás, Emri Miklós, Opposits Gábor, Szentirmai Eszter, Orbán Attila, Kustosné Pőcze Olga, Bajzik Gábor, Sütő Zoltán (2015):A genotípus, az ivar és a keltetőtojás sárgája arányának hatása a csirkék néhány húsminőségi paraméterének alakulására ÁLLATTENYÉSZTÉS ÉS TAKARMÁNYOZÁS 64:(3) pp. 178-189

 

 • Szentirmai E, Milisits G, Donkó T, Budai Z, Ujvári J, Áprily S, Bajzik G, Sütő Z (2015): Effect of starting body fat content of Leghorn-type laying hens on the changes in their body fat content, egg production and egg composition during the first egg laying period POLJOPRIVREDA (OSIJEK) 21:(1 Supplement) pp. 195-198. 23rd International Symposium “Animal Science Days”. Brijuni, Croatia: 2015.09.21 -2015.09.24.

 

 • A Almasi, B G Andrassyne, G Milisits, P O Kustosne, Z Suto (2015): Effects of different rearing systems on muscle and meat quality traits of slow- and medium-growing male chickens BRITISH POULTRY SCIENCE 56:(3) pp. 320-324.

 

 • ALMÁSI ANITA, SÜTŐ ZOLTÁN, ORBÁN ATTILA, MILISITS GÁBOR, KUSTOSNÉ P OLGA, FÜLÖP TAMÁS, HORN PÉTER (2013): A hústermelő képesség fokozásának lehetőségei keresztezéssel előállított kettőshasznosítású tyúk genotípusoknál ÁLLATTENYÉSZTÉS ÉS TAKARMÁNYOZÁS 62:(3) pp. 281-292. 

 

 • Forgacs B, Almasi A (2013). New shell color evaluation method for more accurate selection in brown layer lines. Proceedings of the 8th European Symposium on Poultry Genetics. Venice,Italy

 

 • Almási A., Sütő Z., Budai Z., Donkó T., Milisits G., Horn P. (2012). Effect of age, sex and strain on growth, body composition and carcass characteristics of dual purpose type chicken. WORLDS POULTRY SCIENCE JOURNAL 68:(Suppl. 1.) pp. 285-288.

 

 • Szentirmai E., Milisits G., Donkó T., Budai Z., Ujvári J., Fülöp T., Repa I., Sütő Z. (2013). Effect of starting body fat content, genotype and age of laying hens on the composition of their eggs produced in the first egg laying period. WORLDS POULTRY SCIENCE JOURNAL 69:(Suppl.) pp. 74-75.

 

 • Szentirmai E., Milisits G., Donkó T., Budai Z., Ujvári J., Fülöp T., Repa I., Sütő Z. (2013). Comparison of changes in production and egg composition in relation to in vivo estimates of body weight and composition of brown and white egg layers during the first egg-laying period. BRITISH POULTRY SCIENCE 54:(5) pp. 587-593.

 

 • Szentirmai E., Milisits G., Donkó T., Forgács B., Ujvári J., Sütő Z. (2012). Comparison of changes in the body and egg composition of different white egg layers between 20 and 60 weeks of age. WORLDS POULTRY SCIENCE JOURNAL68:(Supplement1) pp. 1-4. (2012) 24th World’s Poultry Congress. Salvador, Brazil: 2012.08.05 -2012.05.09.

 

 • Milisits G., Sütő Z., Donkó T., Orbán A., Pőcze O., Ujvári J., Repa I. (2011) Examination of changes in the liveweight and body composition of TETRA-H chicks developed for higher meat production. WORLDS POULTRY SCIENCE JOURNAL 67:(Suppl.) pp. 117-118. (2011) 14th European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products and 20th European Symposium on the Quality of Poultry Meat. Leipzig, Germany: 2011.09.04 -2011.09.08.

 

 

 • Milisits G., Sütő Z., Donkó T., Orbán A., Pőcze O., Ujvári J., Repa I. (2010). In vivo examination of the muscle and fat tissue development in two broiler genotypes between 4 and 12 weeks of age. WORLDS POULTRY SCIENCE JOURNAL 66:(Suppl.) p. 738. (2010)

 

 • Tossenberger J., Babinszky L., Kühn, I (2010).Effect of phytase application on the calcium and phosphorus retention and balance of layers in the last third of the laying cycle. JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE (JAS) 93:(SUPPL. 1) p. 380.

 

 • Tossenberger J., Babinszky L., Kühn I. (2007). Effect of phytase supplementation on the calcium and phosphorus retention in layers. JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE (JAS) 85:(Suppl1) p. 509.
»

TECH_08_A3/2-2008-0394 - TETRAKAP

A projekt címe A magyar tojóhibrid-tenyésztés
versenyképességének javítása új vonalak és
csúcstechnológiára alapozott szelekciós
módszerek fejlesztésével
A projekt azonosítója TECH_08_A3/2-2008-0394 - TETRAKAP
Az alprogram / dedikált
felhívás kódja és
megnevezése
Projektünk a Nemzeti Technológia Program 3.
alprogramjának -A3 Versenyképes mezőgazdaság és
élelmiszeripar - része
A szerződés futamideje 2009 - 2012
A konzorciumi partnerünk Kaposvári Egyetem
A projektvezető neve Budai Zoltán, ügyvezető igazgató

Közreműködő partnereink:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Levelezési cím: 1393 Budapest, Pf. 332. 
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Infovonal: 06 40 638-638 (474-9180)
Honlap: ujszechenyiterv.gov.hu 

 

Nemzeti Innovációs Hivatal (Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal)
Cím: 1117 Budapest, Neumann János u. 1/c.
Levelezési cím: 1519 Budapest Pf. 506.
Központi telefonszám: (06 1) 484 2500
E-mail: info@nih.gov.hu 

 

MAG- Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Budapest 1139 Váci út 83., Center Point 2. irodaház
Levélcím: 1539 Budapest, Postafiók 684.
Telefon: 06/40-200-617
E-mail: info@magzrt.hu
Honlap: www.magzrt.hu

»

TET_09_FR_ANR_BIO - CRYOBIRD

A projekt címe Biotechnológiai módszerek fejlesztése és
alkalmazása a baromfi szaporodásbiológiában a
genetikai diverzitás megőrzése céljából
A projekt azonosítója TET_09_FR_ANR_BIO - CryoBird
Az alprogram / dedikált
felhívás kódja és
megnevezése
NKTH-ANR (Franciaország) Pályázat - Magyar-francia
genomikai és biotechnológiai K+I együttműködési
program, II. Biotechnológiai alprogram / 1) Agrár- és
környezetvédelmi biotechnológiák
A projekt beadásának éve 2009
A konzorciumvezető
intézmény/vállalkozás neve
Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési
Koordinációs Központ
A projektvezető neve (a
konzorciumot képviselő
személy)
Dr. Barna Judit
Az ANR társ-pályázatra
benyújtott franciaországi
pályamű címe,
projektvezetője
Development of avian reproductive biotechnologies for
the management of genetic diversity

Dr. Elisabeth Blesbois, INRA-Nouzilly
Társaságunk, mint konzorciumi partner vesz részt a projektben.

Közreműködő partnereink:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Levelezési cím: 1393 Budapest, Pf. 332. 
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Infovonal: 06 40 638-638 (474-9180)
Honlap: ujszechenyiterv.gov.hu


Nemzeti Innovációs Hivatal (Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal)
Cím: 1117 Budapest, Neumann János u. 1/c.
Levelezési cím: 1519 Budapest Pf. 506.
Központi telefonszám: (06 1) 484 2500
E-mail: info@nih.gov.hu


MAG- Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Budapest 1139 Váci út 83., Center Point 2. irodaház
Levélcím: 1539 Budapest, Postafiók 684.
Telefon: 06/40-200-617
E-mail: info@magzrt.hu
Honlap: www.magzrt.hu

»

GOP-1.3.1-10/A-2010-0027

Projekt neve TETRA Tojóhibrid Takarmányozási Rendszer
(TETRA Layer Nutrition System) kifejlesztése
Projekt leírása A projekt célja korszerű, hibrid-specifikus, robosztus
kutatási eredményekkel alátámasztott, környezetbarát
takarmányozási technológia (táplálóanyag ajánlás)
kidolgozása a Bábolna TETRA következő tojóhibridjei
részére:

- TETRA SL (középnehéz testű long life tojó hibrid -
nagyüzemi körülményekhez ajánlott)
- HARCO (középnehéz testű tojó hibrid - kis- és
közepesüzemi körülményekhez ajánlott)
- TETRA Blanca (könnyű testű long life tojó hibrid -
nagyüzemi körülményekhez ajánlott)
Kedvezményezett neve és
elérhetősége
Bábolna TETRA Baromfitenyésztő és Forgalmazó Kft.;
2943 Bábolna, Radnóti Miklós utca 16.

Közreműködő partnereink:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Levelezési cím: 1393 Budapest, Pf. 332. 
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Infovonal: 06 40 638-638 (474-9180)
Honlap: ujszechenyiterv.gov.hu

MAG- Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Budapest 1139 Váci út 83., Center Point 2. irodaház
Levélcím: 1539 Budapest, Postafiók 684.
Telefon: 06/40-200-617
E-mail: info@magzrt.hu
Honlap: www.magzrt.hu

»

GOP-1.1.1-11-2012-0179

Projekt neve A TETRA hibridcsalád fajtakínálatának bővítése
új tojóhibrid genotípusok kinemesítésével
Projekt leírása A projekt célja, a TETRA nemzetközi verseny-
képességének javítása olyan módon, hogy a cég
a hibridcsalád fajtakínálatának bővítésével,
a most új termékként kifejlesztésre kerülő tojóhibrid
genotípusokkal azokon a területeken is piaci pozícióba
kerüljön, ahol a TETRA ez ideig nem tudott
alternatívát kínálni üzleti partnerei számára.
Kedvezményezett neve és
elérhetősége
Bábolna TETRA Baromfitenyésztő és Forgalmazó Kft.;
2943 Bábolna, Radnóti Miklós utca 16.

 

Közreműködő partnerünk:

Nemzetgazdasági Minisztérium

Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481.
Telefonszám: +36-1-795-1400
Sajtókapcsolat: sajto@ngm.gov.hu, Tel: +36-1-795-9184
Honlap: www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium